گردشگران دبی

یکی از دغدغه های اصلی یک گردشگر پیش از سفراین است که در کجای شهرودرکدام هتل اقامت کند.دبی شایدشهر خیلی بزرگی نباشد(که البته هست!)ولی پراکندگی بسیار زیادی در قرارگیری هتل ها دارد.در اکثر نقاط این شهر به وفورهتل، آپارتمان، هاستل ومسافرخانه پیدا می شود.طبق معمول خیلی از نقاط دیگر جهان هم پراست از چهار ستاره هاوپنج ستاره های تقلبی که ستارههای شان را بیشتر از آسمان گرفته اند تا از سازمان گردشگری پس خیلی به ستارههایی که در تبلیغات و آگهیها می بینید، دل خوش نکنید که گاه سه ستارههایی بوده اند که هم کیفیت بالاتری نسبت به پنج ستارهها داشته اندوهمرقیمت مناسب تری اگر بخواهیمرشهردبی را بر اساس منطقهای اقامت دسته بندی کنیمر، می توان بیشتر هتل هارادر منطقه های دیره، بردبی، منطقهای جمیرا، خیابان شیخ زایدو«البرشا» یافت. هرکدام از این مناطق معایب و محاسن خاص خودش را دارد و نسبت به نوع سلیقهای شماو انتظار شما ازسافرتان متفاوت است.

dubai

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید