رستوران چیلیز دبی

رستوران چیلیز دبی
Chilis اگر در جستجوی یک غذای قسمت پیست  Fast – Paced  در محیطی پرهمهمه و گرم هستید، رستوران چیلیز به شما پیشنهاد می شود. این رستوران شعبه های بسیاری دارد.
آدرس : ساختمان صالح بن الحج القرهود

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید