باستا آرت کافه دبی

باستا آرت کافه  دبی
محوطه محصور باستا آرث کافه ، پناهگاهی آرام در میان شلوغی منطقه البستیکه است. بر یکی از نازبالش های سبک مجلسی یا یکی از کاناپه های پنب های سفید ، در حالی که به منو نگاه می کنید ، بنشینید.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید